Ai đang online

Ðang có 1 khách và
Bạn đang là khách

Số người đã truy cập

172694
  • Không có trao đổi trực tuyến nào
http://hocmai.vn/
Ngày 03/08/2021
            Danh sách cán bộ PGD
Chọn phòng ban :
Họ tênNgày sinhGTChức vụÐịa chỉÐTDÐÐT Nhà
Lãnh đạo PGD & ĐT
  Vương Văn Lâm Nam Trưởng phòng Di Trạch 0904258789
  Phan Ngọc Anh Nam Phó Trưởng phòng Kim Chung 0904063132
  Nguyễn Thị Lan Anh Nữ Phó trưởng phòng Lại Yên 0902180699
Tổ THCS
  Nguyễn Hữu Thắng Nam Tổ viên An Thượng 0366248666
Tổ Tiểu học
  Nguyễn Chí Tuyển Nam Tổ trưởng An Thượng 02433505182
  Lê Thị Bích Thảo Nữ Tổ viên Kim Chung 0979628877
  Tạ Thị Hạnh Nữ Tổ viên Kim Chung 0975806457
Tổ Mầm non
  Nguyễn Thị Lan Anh Nữ Tổ viên Yên Sở 0385111863
  Nguyễn Thị Quyên Nữ Tổ trưởng Đan Phượng 0364759512
Tổ Hành chính
  Nguyễn Trọng Hải Nam Tổ trưởng Kim Chung 0912343353
  Phan Huy Tuyến Nam Tổ viên Hà Đông 02433505190
  Đào Danh Lý Nam Chuyên viên Đức Thượng 0969628956
Thông báo mới
    Không có thông báo nào

THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ
VIẾNG NGHĨA TRANG LS QUỐC GIA TRƯỜNG SƠN
THĂM NGÃ BA ĐỒNG LỘC