Ai đang online

Ðang có 1 khách và
Bạn đang là khách

Số người đã truy cập

160713
  • Không có trao đổi trực tuyến nào
http://hocmai.vn/
Ngày 05/03/2021
            Giới thiệu phòng giáo dục
  Phòng giáo dục Hoài Đức

  Ðịa chỉ   :   Thị trấn Trạm Trôi - Hoài Đức - Hà Nội
  Ðiện thoại   :   02433861220          Fax:
  Website   :   http://hoaiduc.edu.vn
  Trưởng phòng   :   Nguyễn Phan Minh
    :   0982251064
  CQ   :   02433505171      NR:
  Phó Trưởng phòng   :   Phan Ngọc Anh
    :   0904063132
  CQ   :    02433505173     NR:
  Phó Trưởng phòng   :   Nguyễn Thị Lan Anh
    :   0902180699
  CQ   :   02433505118    NR:
      :   
       
     :