Ai đang online

Ðang có 1 khách và
Bạn đang là khách

Số người đã truy cập

172695
  • Không có trao đổi trực tuyến nào
http://hocmai.vn/
Ngày 03/08/2021
            Giáo dục mầm non
Đổi mới trang thiết bị giáo dục thể chất tại trường mầm non  (16h:59 | 11/12/2014)
Vừa qua, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức triển khai chuyên đề thực hiện đổi mới trang thiết bị giáo dục thể chất theo hướng khuyến khích trẻ học tích cực và đa dạng. Mục đích của chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động, giúp cơ thể trẻ phát triển tố chất nhanh, bền, dẻo dai và khéo léo; qua đó góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực. Đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động phát triển vận động, tăng cường tính độc lập, tự chủ của trẻ. Đặc biệt, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và huy động sự tham gia của cha mẹ, cộng đồng, tạo sự thống nhất gi
 

Vừa qua, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức triển khai chuyên đề thực hiện đổi mới trang thiết bị giáo dục thể chất theo hướng khuyến khích trẻ học tích cực và đa dạng. Mục đích của chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động, giúp cơ thể trẻ phát triển tố chất  nhanh, bền, dẻo dai và khéo léo; qua đó góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực. Đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động phát triển vận động, tăng cường tính độc lập, tự chủ của trẻ. Đặc biệt, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và huy động sự tham gia của cha mẹ, cộng đồng, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo giáo dục phát triển vận động cho trẻ. Các đơn vị thực hiện chuyên đề gồm: Cụm 1: Trường MN 19-5 Thành phố và Trường MN Phượng Hồng (Q.Tân Phú); cụm 2: Trường MN Bé Ngoan (Q.1) và Trường MN 6 (Q.3); cụm 3: Trường MN Rạng Đông Quận (Q.6) và Trường MN Hạnh Thông Tây (Q.Gò Vấp); cụm 4: Trường MN Sao Mai (Q.12) và Trường MN Hoa Hồng (Q.7).
 
Thông báo mới
    Không có thông báo nào

THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ
VIẾNG NGHĨA TRANG LS QUỐC GIA TRƯỜNG SƠN
THĂM NGÃ BA ĐỒNG LỘC