Ai đang online

Ðang có 1 khách và
Bạn đang là khách

Số người đã truy cập

172693
 • Không có trao đổi trực tuyến nào
http://hocmai.vn/
Ngày 03/08/2021
            Ðào tạo bồi dưỡng
Tài liệu tập huấn sinh hoat chuyên môn qua mạng  (13h:24 | 24/01/2015)
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG WEBSITE TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI truongtructuyen.edu.vn Phục vụ Tập huấn Tổ chức, quản lí hoạt động chuyên môn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HƯỚNG DẪN S DỤNG HỆ
THỐNG TRỰC TUYẾN
 
Phục v Tập huấn T chức, quản  hoạt động chuyên môn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

 
 
 
 
 
 
 
MỤC LỤC
I. M đầu .............................................................................................................                4
 
1. Cách truy cp vào h thng: ....................................................................... 4
 
2. Nhng yêu cầu, quy định chung khi truy cp h thng ...............................    4
 
3. Bước đầu tiên đối vi mi thành viên.......................................................... 6
 
II. Chức năng thông tin ....................................................................................... 7
 
III. Đối tượng  quy trình trên h thng............................................................  9
 
3.1. Đối tượng..................................................................................................                9
 
3.2. Quy trình.................................................................................................  10
 
3.2.1. B Giáo dục  Đào tạo .................................................................. 10
 
3.2.2. S Giáo dục  Đào tạo...................................................................   11
 
3.2.3. Trường THCS  THPT ................................................................... 14
 
3.2.4. Giáo viên.......................................................................................... 17
 
3.2.5. Hc sinh ...........................................................................................   27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3

 
 
 
"Trường học kết nối" tại địa chỉ website http://truonghocao.edu.vn là
hệ thống hỗ trợ tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực
giáo dục và đào tạo. Trường học trực tuyến bao gồm các phân hệ sau:
 
Hệ thống phục vụ giáo viên và học sinh của các trường phổ thông trong quá
trình tổ chức các hoạt động học tập. Đồng thời, hệ thống cũng hỗ trợ các công
cụ cho các nhà quản lí giáo dục từ cấp Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT đến Ban
Giám hiệu các trường phổ thông.
 
Tài liệu hướng dẫn này sẽ giới thiệu một các chi tiết các chức năng, nhiệm vụ
cho từng đối tượng tham gia vào hệ thống, cũng như các quy trình thực hiện
của các đối tượng trên hệ thống.
 
 
I. Mở đầu
 
1. Cách truy cập vào hệ thống:
·      Địa chỉ truy website http://truonghocao.edu.vn.
·      Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu được cung cấp theo
quy trình dưới đây.
·      Thực hiện các hoạt động trên hệ thống theo mô tả dưới đây.
 
http://truonghocao.edu.vn
 
2. Những yêu cầu, quy định chung khi truy cập hệ thống
·      Để sử dụng website, xin khuyến nghị sử dụng phiên bản mới nhất của một
trong những trình duyệt (web browser) sau đây:
ü Mozilla Firefox,  th download  cài đặt vào máy tính tại website
http://www.mozilla.org/en-US/
ü Google Chrome,  th download  cài đặt vào máy tính tại website
http://www.google.com/intl/en/chrome/browser/
·      Trong quá trình sử dụng hệ thống, các thành viên thường xuyên phải nhập
(gõ) Tiếng Việt vào hệ thống. Để đảm bảo hệ dữ liệu được thống nhất, kính
đề nghị thy  sử dụng bộ  tiếng Việt Unikey (có th download  cài
đặt tại website http://unikey.org/bdownload.php).
·      Đồng thời, các thành viên cần chỉnh kiểu   Unicode như hướng dẫn
trong hình dưới đây.
 
 
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
·      Các bước truy cập
+) Khởi động trình duyệt và truy cập vào website bằng cách gõ dòng địa chỉ
sau đây vào thanh nhập địa chỉ web của trình duyệt: http://truonghocao.edu.vn/.
+) Sử dụng Tài khoản và Mật khẩu được cung cấp để đăng nhập vào hệ thống:
điền vào hai ô tương ứng.
+) Kích chuột vào nút “Đăng nhập”. Nếu tài khoản và mật khẩu đúng, thành
viên sẽ đăng nhập thành công vào hệ thống. Dấu hiệu đăng nhập thành công
thể hiện ở hình dưới đây.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5

 
 
 
3. Bước đầu tiên đối với mọi thành viên
a) Khi đã có tài khoản và mật khẩu, ta có thể đăng nhập vào hệ thống. Nếu việc
đăng nhập thành công, một menu màu vàng có tên là “Không gian trường
học” sẽ xuất hiện, đây chính là không gian riêng của từng thành viên. Đồng
thời ta cũng sẽ quan sát thấy khung “Thông tin  nhân” dưới đây:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Mọi thành viên thực hiện lần đăng nhập đầu tiên đều phải thực hiện các khai
báo thông tin cá nhân trước khi sử dụng các chức năng khác của hệ thống.
 
c) Khai báo thông tin cá nhân được thực hiện theo các bước sau:
 
- Kích chuột vào mục “Thông tin  nhân”. Khi đó một màn hình mới xuất
hiện, trong đó chúng ta sẽ quan sát thấy “Bảng điều khin”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tất cả các thành viên đều phải khai báo đầy đủ các mục:
 
+ Sửa thông tin cá nhân: điền những thông tin còn thiếu và ấn nút ghi lại
 
+ Đổi email, SĐT, Tài khoản: Hệ thống cho phép cập nhật lại email và số
điện thoại. Đặc biệt, hệ thống cho phép ta thay đổi tên Tài khoản MỘT LẦN
DUY NHẤT. Thành viên có thể lựa chọn tên Tài khoản dễ nhớ mà mình yêu
thích để dùng cho những lần đăng nhập sau.
 
6

 
 
 
+ Đổi mật khẩu: Thành viên có thể đổi lại mật khẩu để đảm bảo dễ nhớ
cho bản thân và an toàn.
 
+ Đổi ảnh thẻ: Ảnh thẻ là một thông tin bắt buộc của hệ thống. Thành
viên cần tải ảnh thẻ của bản thân mình lên hệ thống, trước khi thực hiện các
tính năng khác.
 
 
II. Chức năng thông tin
2.1. Phân hệ Quản trị công văn cho phép đăng tải tất cả các công văn, quy định,
hướng dẫn triển khai các chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến với cơ
sở. Đây là kho thông tin sẽ được các Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường phổ
thông, giáo viên và học sinh thường xuyên truy cập để tra cứu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Phân hệ Quản trị thông tin trợ giúp cập nhập thông tin liên quan đến việc
triển khai các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đặc biệt là các hình ảnh, tin bài
từ các đơn vị trường học gửi về. Đây là kênh thông tin cho các nhà trường, giáo
viên và học sinh toàn quốc có thể cập nhật, tra cứu và tham khảo trước, trong
và sau khi thực hiện các chủ đề cụ thể.
 
 
 
 
 
7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Phân hệ Tài nguyên – tham khảo quản lí những tư liệu dạy học, tư liệu số
hóa của các chuyên gia, nhà giáo dục … đã được thẩm định, hỗ trợ cho các cá
nhân và đơn vị tham gia trên phạm vi toàn quốc. Phân hệ được thiết kế rõ ràng,
dễ hiểu với các bộ lọc phân môn, phân lớp, tiện ích cho người dùng tìm kiếm
nhanh các thông tin mong muốn. Kho dữ liệu này sẽ dần được bổ sung theo
thời gian dựa trên hiệu quả đạt được từ thực tế triển khai ở các cơ sở trên cả
nước.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Đối tượng  quy trình trên hệ thống
 
3.1. Đối tượng
Website được phân cấp sử dụng theo các cấp quản lí giáo dục với các nhóm
người dùng như sau:
 
a). Bộ Giáo dục và Đào tạo: là nhóm thành viên đại diện có quyền cao
nhất, quản lí và điều hành tổng thể hoạt động của hệ thống. Theo dõi, kiểm tra
hoạt động, kết quả hoạt động của tất cả các đối tượng trên hệ thống.
 
b). Sở Giáo dục và Đào tạo: là nhóm thành viên đại diện cho Sở GD&ĐT
quản lí hoạt động trên phạm vi một Tỉnh. Sở quản lí trực tiếp đến từng trường
phổ thông do Sở quản lí.
 
c). Trường phổ thông: là nhóm thành viên đại diện cho trường, quản lí
các hoạt động của trường mình.
 
d). Giáo viên: là nhóm chịu trách nhiệm tổ chức dạy học các chủ đề trên
hệ thống, quản lí học sinh và thực hiện mọi công việc của một quá trình tổ
chức dạy học trực tuyến.
 
 
 
9

 
 
 
e). Học sinh: là nhóm thực hiện các hoạt động học theo từng chủ đề do
giáo viên tổ chức, tuân thủ các quy định của khóa học/chủ đề/bài học mà mình
tham gia cũng như tuân thủ các quy định chung của hệ thống.
 
3.2. Quy trình
 
3.2.1. Bộ Giáo dục  Đào tạo
a) Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp tài khoản và mật khẩu cho các Sở Giáo
dục và Đào tạo tham gia vào hệ thống theo quy trình sau:
 
- Tiếp nhận yêu cầu qua email của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cấp
tài khoản.
 
- Đăng nhập vào hệ thống để tạo tài khoản/mật khẩu cho Sở Giáo dục và
Đào tạo.
 
- Copy & Lưu trữ lại tài khoản/mật khẩu vừa tạo cho Sở Giáo dục và Đào
tạo.
 
- Gửi thông tin và tài khoản/mật khẩu cho Sở Giáo dục và Đào tạo.
 
- Giải đáp thắc mắc cho đại diện các Sở Giáo dục và Đào tạo khi cần.
 
b) Quản lí danh sách các Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia vào hệ thống
 
Những Sở Giáo dục và Đào tạo đã được cấp tài khoản/mật khẩu sẽ được
hiển thị trên hệ thống. Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể theo dõi quá trình khai
báo thông tin nói riêng và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo nói chung
trên hệ thống.
 
c) Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể thống kê, theo dõi quá trình triển khai,
hoạt động và kết quả của từng đơn vị tham gia hệ thống.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10

 
 
 
3.2.2. Sở Giáo dục  Đào tạo
 
BỘ

Tài khoản
Mật khẩu
 
 
 
 
 
 
SỞ
GIÁO DỤC 

GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO
 
 
 
Tài khoản
Mật khẩu


 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG
PHỔ THÔNG

ĐÀO TẠO
 
 
a) Để sử dụng hệ thống, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện quy trình sau
đây:
 
- Người phụ trách hệ thống của Sở Giáo dục và Đào tạo gửi email cho Bộ
Giáo dục và Đào tạo để đăng kí sử dụng hệ thống.
 
- Tiếp nhận email phản hồi của Bộ Giáo dục và Đào tạo để lấy thông tin
về tài khoản/mật khẩu được cấp.
 
- Sử dụng tài khoản/mật khẩu được cấp để đăng nhập vào hệ thống.
 
b) Sở Giáo dục và Đào tạo có quyền cấp các tài khoản và mật khẩu cho
tất cả các trường THCS và THPT trên địa bàn do Sở quản lí theo quy trình sau:
 
- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận yêu cầu từ phía các trường THCS và
THPT.
 
- Sử dụng tiện ích trên hệ thống để cấp tài khoản và mật khẩu cho các
trường phổ thông.
 
- Gửi thông tin về tài khoản và mật khẩu cho các trường phổ thông theo
yêu cầu.
 
Hệ thống cho phép Sở Giáo dục và Đào tạo lưu lại mọi thông tin đã cấp
cho các trường phổ  thông, theo dõi quá trình  khai báo thông tin của từng
trường, theo dõi các hoạt động sinh hoạt chuyên môn của từng trường phổ
thông.
11

 
 
 
c) Các thao tác kĩ thuật
 
Khi truy cập vào mục “Thành viên”, tài khoản của Sở Giáo dục và Đào
tạo sẽ có các quyền được hiển thị ở menu bên phải của trang web:
 
 
 
 
 
 
 
 
-      Sở Giáo dục & Đào tạo thực hiện trách nhiệm cấp tài khoản và mật
khẩu cho các trường phổ thông trong phạm vi tỉnh/thành phố. Kích
chuột vào “Cấp mã trường” để sử dụng dịch vụ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trong màn hình này, chúng ta có thể quan sát thấy số lượng mã trường
tối đa mà Sở Giáo dục và Đào tạo được phép cấp. Một khi đã cấp hết số lượng
cho phép và vẫn còn nhu cầu thêm, Sở Giáo dục và Đào tạo cần để nghị Bộ
Giáo dục và Đào tạo cấp thêm hạn ngạch.
 
Phần “ trường” và “Mật khẩu” có dữ liệu do hệ thống tự động sinh
ra, chúng ta KHÔNG có quyền sửa chữa trực tiếp hai mục này. Chúng ta có thể
yêu cầu thay đổi Mật khẩu bằng cách kích chuột vào “Sinh mật khẩu”.
 
MỘT LƯU Ý QUAN TRỌNG: Trước khi kích chuột vào nút “Đồng ý”,
chúng ta cần copy dữ liệu ở hai mục này lại trước để gửi cho trường phổ thông
tương ứng. Nếu không thực hiện bước copy này, chúng ta sẽ không nhớ được
dữ liệu của tài khoản mà chúng ta sẽ tạo ra. Sau khi kích chuột vào nút “Đồng
ý”, hệ thống sẽ tạo ra một tài khoản mới (trong trường hợp này là mã trường
 
 
12

 
 
 
hanoi.01.0005)  với  mật  khẩu  truy  cập  hệ  thống  (trong  trường  hợp  này  là
XJc1GaP8).
 
Khi mã trường được tạo ra, hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang mới.
Trong trang này, chúng ta có một danh sách các trường đã được Sở Giáo dục
và Đào tạo cấp mã. Chúng ta cũng có thể trực tiếp truy cập đến danh sách này
bằng cách kích chuột vào nút “Danh sách trường”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trong trang này, Sở Giáo dục và Đào tạo có thể theo dõi quá trình khai
báo thông tin của các trường phổ thông: Tên trường, địa chỉ, s học sinh, ….
 
Những tài khoản đã được cấp nhưng chưa khai báo sẽ được đánh dấu
màu hồng (ví dụ: hanoi.01.0005). Đối với những tài khoản này, Sở Giáo dục
và Đào tạo có quyền xóa đi bằng cách kích chuột vào nút màu đỏ trong cột
Trạng thái”.
 
Đối với mọi tài khoản do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp và quản lí, Sở có
quyền cấp lại mật khẩu mới cho các trường trong trường hợp các trường phổ
thông quên mật khẩu truy cập.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ theo dõi được các hoạt động của các
trường phổ thông. Tính năng này chỉ xuất hiện khi các trường phổ thông tham
gia và có dữ liệu trên hệ thống.
 
13

 
 
 
3.2.3. Trường THCS  THPT
 
SỞ

Tài khoản
Mật khẩu

GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO

 
 
Tài khoản
Mật khẩu
 
TRƯỜNG
PHỔ THÔNG                                                                                            GIÁO VIÊN
 
 
 
a) Nhiệm vụ
 
- Các trường học gửi yêu cầu tham gia hệ thống cho Sở Giáo dục và Đào
tạo.
 
- Tiếp nhận thông tin về tài khoản và mật khẩu do Sở Giáo dục và Đào
tạo cấp.
 
- Sử dụng tài khoản/mật khẩu được cấp để đăng nhập hệ thống.
 
- Khai báo đầy đủ thông tin theo yêu cầu của hệ thống trước khi thực
hiện các nhiệm vụ khác.
 
b) Tài khoản và mật khẩu cấp trường có quyền
 
- cấp tài khoản và mật khẩu cho các giáo viên.
 
- theo dõi thông tin hoạt động hệ thống của giáo viên.
 
c) Các thao tác  thuật
 
Tài khoản của trường phổ thông có các chức năng sau đây:
 
 
 
 
 
 
 
 
14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Lần đăng nhập đầu tiên, trường phổ thông cần
thực hiện khai báo ban đầu để khởi tạo không gian riêng trong mục “Khai báo
thông tin”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trong trang này, người khai báo cần cung cấp đầy đủ thông tin: Loại
trường (THPT/THCS), Tên trường (Ví dụ: Nguyễn Tất Thành), Địa chỉ của
trường, ….
 
Trường có quyền tạo tài khoản cho giáo viên trong mục “Tạo TK giáo
viên”.
 
 
 
 
 
15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phần “Tài khoản” và “Mật khẩu” có dữ liệu do hệ thống tự động sinh
ra, chúng ta KHÔNG có quyền sửa chữa trực tiếp hai mục này. Chúng ta có
thể yêu cầu thay đổi Mật khẩu bằng cách kích chuột vào “Sinh mật khẩu”.
 
MỘT LƯU Ý QUAN TRỌNG: Trước khi kích chuột vào nút “Đồng ý”,
chúng ta cần copy dữ liệu ở hai mục này lại trước để gửi cho trường phổ thông
tương ứng. Nếu không thực hiện bước copy này, chúng ta sẽ không nhớ được
dữ liệu của tài khoản mà chúng ta sẽ tạo ra. Sau khi kích chuột vào nút “Đồng
ý”, hệ thống sẽ tạo ra một tài khoản mới (trong trường hợp này là mã trường
GV.00001.002)  với  mật  khẩu  truy  cập  hệ  thống  (trong  trường  hợp  này  là
Jwzvb9VZ).
 
Khi tài khoản giáo viên được tạo ra, hệ thống sẽ tự động chuyển sang
trang mới. Trong trang này, chúng ta có một danh sách các giáo viên đã được
trường cấp tài khoản. Chúng ta cũng có thể trực tiếp truy cập đến danh sách
này bằng cách kích chuột vào nút “Danh sách giáo viên”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16

 
 
 
Trong trang này, Sở Giáo dục và Đào tạo có thể theo dõi quá trình khai
báo thông tin của các trường phổ thông: Tên trường, địa chỉ, số học sinh, ….
 
Trong hình trên, tài khoản GV.00001.002 là tài khoản vừa được cấp và
chưa có đầy đủ thông tin của giáo viên tương ứng.
 
Đối với mọi tài khoản do trường cấp và quản lí, nhà trường có quyền cấp
lại mật khẩu mới cho các giáo viên trong trường hợp các giáo viên quên mật
khẩu truy cập.
 
Nhà trường cũng sẽ theo dõi được các hoạt động khác của các giáo viên.
Tính năng này chỉ xuất hiện khi các giáo viên tham gia và có dữ liệu trên hệ
thống.
 
Mục “Quản  trường” cho phép nhà trường quản lí các lớp học trong
trường, tạo ra các lớp mới, sửa chữa lại tên lớp, gán lớp học cho một giáo viên
chủ nhiệm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.4. Giáo viên
 
TRƯỜNG

Tài khoản

PHỔ THÔNG

Mật khẩu
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
 
GIÁO
VIÊN                                                                                                 HỌC SINH
 
 
 
 
17

 
 
 
Các giáo viên tham gia hệ thống sẽ:
 
- được tiếp nhận thông tin về tài khoản và mật khẩu do trường cấp.
 
- được giao chủ nhiệm một lớp học cụ thể với số lượng học sinh do
trường quy định.
 
Tài khoản giáo viên có những tính năng sau đây:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Quản lí danh sách (các) lớp chủ nhiệm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khi nhà trường gán cho giáo viên chủ nhiệm một lớp nào đó, thông tin về
lớp đó sẽ xuất hiện trong danh sách trên.
 
Giáo viên có quyền “Tạo tài khoản học sinh”. Hệ thống sẽ tự động sinh
ra tài khoản sau khi giáo viên ấn nút. Giáo viên có thể “Xem danh sách lớp
và download danh sách lớp, trong đó bao gồm thông tin về tài khoản và mật
khẩu đã cấp cho học sinh. Đồng thời, giáo viên cũng có thể theo dõi quá trình
khai báo thông tin của từng học sinh.
 
18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Cấp lại mật khẩu cho học sinh
 
Giáo viên có quyền cấp lại mật khẩu cho từng học sinh trong các lớp do
mình chủ nhiệm.
 
Khi học sinh yêu cầu, giáo viên thực hiện các bước sau đây để cấp lại
mật khẩu cho học sinh:
 
+) Đăng nhập vào hệ thống
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+) Vào mục
 
 
 
19

 
 
 
 
+) Chọn lớp
 
+ Tìm học sinh và kích chuột vào cột “Mã HS”. Khi đó một màn hình
mới hiện ra như sau:
 
 
 
 
 
 
Phần khung màu trắng là mật khẩu mà hệ thống tự động sinh ra. Giáo
viên có thể kích chuột vào nút “Sinh mật khẩu” để lấy mật khẩu mới.
 
+ Copy mật khẩu trong khung trắng và lưu lại, rồi gửi cho học sinh.
 
+ Kích chuột vào nút “Đổi mật khẩu” để thay đổi mật khẩu của học sinh
trong hệ thống.
 
c) Tạo khóa học/chủ đề/bài học mới
 
Mô đun “Quản  bài học” cho phép giáo viên :
 
-      Tạo một khóa học/chủ đề/bài học mới
-      Chỉnh sửa lại khóa học/chủ đề/bài học
-      Xóa khóa học/chủ đề/bài học
-      Quản lí danh sách các khóa học/chủ đề/bài học
 
Bước 1: Vào không gian khóa học/chủ đề/bài học bằng cách kích chuột vào ô
sau đây trong menu bên phải của website:
 
 
 
Khi đó, một trang mới liệt kê “Danh sách các bài học” hiện ra như sau:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bước 2: Tạo khóa học/chủ đề/bài học mới bằng cách kích chuột vào nút
 
 
 
 
Khi tạo một khóa học/chủ đề/bài học mới, giáo viên cần:
 
+)  đặt tiêu đề,
 
+) chỉ rõ lĩnh vực (môn học),
 
+)  mô tả cụ thể chủ đề hoặc yêu cầu hoạt động cho học sinh,
 
+) đặt phạm vi cho phép truy cập khóa học/chủ đề/bài học (dành cho đối
tượng nào ?),
21

 
 
 
+) và tải một hình ảnh minh họa cho khóa học/chủ đề/bài học.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các chức năng kiểm soát dành cho khóa học/chủ đề/bài học:
 
+) Kiểm soát đăng ki: Giáo viên có thể cho phép học sinh đăng kí tự do
trong khóa học/chủ đề/bài học của mình bằng cách chọn “Không” hoặc yêu
cầu học sinh chờ sự đồng ý của giáo viên bằng cách chọn “”.
 
+) Kiểm soát thời gian: Kiểm soát về thời gian bắt đầu/kết thúc đăng kí
khóa học/chủ đề/bài học, thời gian khai giảng/bế giảng khóa học/chủ đề/bài
 
 
 
22

 
 
 
học. Giáo viên có thể không yêu cầu kiểm soát về thời gian cho khóa học/chủ
đề/bài học của mình bằng cách chọn “Không”.
 
Kích chuột vào nút                                   để ghi lại các thông tin vừa khai báo, đồng
thời tạo khóa học/chủ đề/bài học trên hệ thống.
 
Bước 2: Upload tài liệu tham khảo cho khóa học/chủ đề/bài học.
 
Sau khi tạo xong, giáo viên có thể upload thêm tài liệu tham khảo, giúp
học sinh thuật lợi hơn trong việc tiến hành các hoạt động cá nhân hoặc hoạt
động nhóm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Theo dõi quá trình đăng kí học và cấp quyền học cho học sinh
 
Sau khi giáo viên tạo ra khóa học/chủ đề/bài học mới, những học sinh
thuộc phạm vi cho phép sẽ nhìn thấy khóa học/chủ đề/bài học trong không gian
học sinh và có quyền đăng kí theo học.
 
 
23

 
 
 
Tùy vào khóa học/chủ đề/bài học, giáo viên quy định hình thức tổ chức
dạy học - có thể yêu cầu học sinh đăng kí làm việc cá nhân hoặc theo nhóm.
Với mỗi hình thức đăng kí (cá nhân/nhóm), cách thức thao tác trên hệ thống sẽ
khác nhau và được mô tả cụ thể trong mục hướng dẫn học sinh (Xem mục
3.2.5. Hc sinh).
 
Bước 1: Theo dõi quá trình đăng kí tham gia khóa học/chủ đề/bài học.
 
Khi có học sinh/nhóm học sinh đăng kí  tham  gia từng khóa học/chủ
đề/bài học, giáo viên được thông báo trong mục
 
 
 
 
Số “2” màu vàng ở hình trên có nghĩa là có 2 đăng kí mới mà giáo viên
chưa xem. Kích chuột vào đó, giáo viên sẽ vào không gian các thông báo, trong
đó chứa đựng các thông tin thống kê về việc đăng kí cho tất cả các khóa học/
chủ đề/bài học hiện tại.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bước 2: Cấp quyền học cho học sinh/nhóm học sinh
 
Đối với từng khóa học/chủ đề/bài học, giáo viên có thể theo dõi chi tiết
thông tin đăng kí học của học sinh/nhóm học sinh trong bảng dưới đây:
 
 
 
 
 
 
 
 
24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trong bảng này, giáo viên sẽ thực hiện được những tác vụ sau đây để
điều khiển quá trình học tập của từng học sinh/nhóm học sinh từ lúc đăng kí
đến khi chấm điểm cho sản phẩm:
 
+) Giáo viên  th xem thông tin chi tiết của từng nhóm đăng  học
bằng cách kích chuột vào tên từng nhóm tương ng trong cột Nhóm”.
 
+)  Giáo  viên  cấp  quyn  tham  gia  khóa  học/chủ  đề/bài  học  cho  học
sinh/nhóm học sinh bằng cách tích vào cột Xác nhận  bấn nút Đồng ý”.
Khi giáo viên xác nhận đủ điều kiện tham gia, các học sinh/nhóm học sinh mới
 quyn truy cập đến các dữ liệu khác của khóa học/chủ đề/bài học.
 
+) Giáo viên  th Download sn phm  học sinh/nhóm học sinh gi
cho mình trong cột Sản phẩm”.
 
+) Nếu học sinh  yêu cầu được gi lại sn phẩm, giáo viên  th cho
phép trong cột Quyền sửa”.
 
+) Giáo viên chấm điểm cho học sinh trong cột Điểm”. Sau khi chấm,
thông tin v điểm ngay lập tc s hiển th trong không gian của học sinh.
 
e) Đưa ra yêu cầu hoạt động – thông báo cho học sinh/nhóm học sinh
 
Đối với mỗi khóa học/chủ đề/bài học, giáo viên cần xác định chuỗi các
hoạt động mà học sinh/nhóm học sinh cần thực hiện.
 
 
 
 
 
25

 
 
 
Sử dụng công cụ “Hoạt động  Thông báo” của hệ thống, giáo viên lần
lượt đưa ra các yêu cầu hoạt động cho học sinh/nhóm học sinh (Xem hình dưới
đây).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ra thông báo chung: Giáo viên có thể thông báo chung, gợi ý, thảo luận
cho từng hoạt động trong mục này.
 
g) Trao đổi riêng với học sinh/nhóm học sinh
 
Giáo viên sẽ nhận được các câu hỏi, thắc mắc của học sinh/nhóm học
sinh trong không gian “Trao đổi với học sinh”. Tại đây, giáo viên sẽ trực tiếp
giải đáp, thảo luận với từng nhóm học sinh các vấn đề liên quan đến khóa
học/chủ đề/bài học. Qua đó, giáo viên có cơ hội thực hiện các phương pháp dạy
học phân hóa cho các học sinh/nhóm học sinh khác nhau.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26

 
 
 
3.2.5. Học sinh
a) Xem danh sách khóa học/chủ đề/bài học
 
Học sinh sẽ nhìn thấy danh sách những khóa học/chủ đề/bài học mà giáo
viên tạo ra, trên đó có những thông tin mô tả tóm tắt như tiêu đề, tên giáo viên,
ngày tạo ra khóa học/chủ đề/bài học… (Xem hình dưới đây).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kích chuột vào tiêu đề của khóa học/chủ đề/bài học, học sinh sẽ vào
không gian riêng của khóa học/chủ đề/bài học đó. Trong không gian riêng này,
học sinh sẽ  xem được mô tả tổng thể của khóa học/chủ đề/bài học …(Xem
hình dưới đây).
 
 
 
 
 
 
 
 
27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Học sinh tham gia khóa học/chủ đề/bài học bằng cách kích chuột vào nút
 
 
 
và làm theo các bước trong mục b) dưới đây.
 
b) Quy trình đăng kí khóa học/chủ đề/bài học
 
- Các bước thực hiện
 
+ Vào không gian riêng của khóa học/chủ đề/bài học (như mô tả ở trên)
 
+ Xem mô tả khóa học/chủ đề/bài học
 
+ Kích chuột vào nút                                                    để bắt đầu đăng kí theo học
khóa học/chủ đề/bài học. Sau khi kích chuột, một màn hình đăng kí sẽ
mở ra và cho phép học sinh thực hiện việc khai báo đăng kí với những
hình thức khác nhau.
 
 
 
 
 
 
 
 
28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Học sinh cần đặt tên cho nhóm (ví dụ: Nhóm s 1) và kích chuột vào
nút “Tạo nhóm”.
 
- Các tình huống xảy ra trong quá trình đăng  học
 
Hình thức tổ chức học tập do giáo viên quyết định. Đối với mỗi một chủ
đề, giáo viên có thể yêu cầu học sinh:
 
·      Thực hiện hoạt động học độc lập (cá nhân)
·      Thực hiện hoạt động học theo nhóm (do giáo viên chỉ định hoặc tự
chọn)
 
Tương ứng với mỗi hình thức, việc đăng kí học trong hệ thống có chút
khác nhau theo từng tình huống sau đây:
 
+ Tình huống 1: Đăng   nhân
 
Nếu giáo viên yêu cầu thực hiện hoạt động học độc lập, thì sau khi tạo
nhóm, học sinh kích chuột vào nút “Xác nhận nhóm” để gửi đăng kí đến giáo
viên.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tình huống 2: Đăng  nhóm nhiều thành viên
 
Đối với hình thức đăng kí học nhóm, việc đăng kí phải có sự phối hợp
của tất cả các thành viên trong nhóm. Sau đó thực hiện lần lượt các bước sau:
 
Bước 1: Bước chuẩn bị trước khi đăng kí trên mạng
 
+) Cả nhóm tiến hành họp và bầu nhóm trưởng
 
+) Cả nhóm quyết định đặt tên cho nhóm của mình (ví dụ tên nhóm là
Nhóm s 1”).
 
+) Nhóm trưởng ghi lại tên tài khoản của tất cả các thành viên trong
nhóm của mình
 
Bước 2: Đăng kí nhóm trên hệ thống
 
+) Nhóm trưởng đăng nhập vào hệ thống, vào không gian riêng của khóa
 
học/chủ đề/bài học và kích chuột vào nút                                                  .
 
+) Trong không gian đăng kí, gõ tên nhóm mục số 1. (ví dụ: “Nhóm s
 
1”) và bấm nút                             . Khi đó, “Nhóm s 1” sẽ được tạo ra.
 
+) Nhóm trưởng gõ chính xác Tài khoản của MT thành viên trong
nhóm   rồi kích chuột vào nút “Tìm kiếm” để mời tham gia nhóm. Nếu tài
 
 
30

 
 
 
khoản đó tồn tại trên hệ thống, các thông tin cơ bản của thành viên đó sẽ xuất
hiện như hình dưới đây.
 
-      Trong trường hợp tài khoản đó chưa khai báo đầy đủ thông tin cá nhân
thì hệ thống sẽ không cho phép tài khoản đó được thêm vào nhóm (nút
Thêm thành viên sẽ không có hiệu lực).
-      Trong trường hợp tài khoản đã khai báo đầy đủ thông tin cá nhân, kích
chuột vào nút Thêm thành viên để thêm vào nhóm.
-      Sau đó, làm tương tự với các thành viên tiếp theo của nhóm (nếu có).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ví dụ trong hình trên, trưởng nhóm HS.00011.00004 mời thành viên
HS.00011.00020 chưa khai báo đầy đủ thông tin cá nhân.
 
 
31

 
 
 
+) Sau khi nhóm trưởng đã thực hiện các bước trên, các thành viên phải
đăng nhập vào hệ thống để và nhận được thông báo mời tham gia nhóm trong
mục “Thông báo”:
 
 
 
 
để nhận được
 
 
 
 
 
 
 
+) Thành viên kích chuột vào tên nhóm (ví dụ: “Nhóm s 1”) để truy cập
không gian “ĐĂNG  NHÓM” và trả lời bằng các kích vào một trong hai
nút đưới đây:
 
 
 
 
 dụ: Thành viên HS.00001.00002 phải đăng nhập vào hệ thống và
nhận được màn hình sau:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nếu đồng ý tham gia nhóm, kích chuột vào nút “Đồng ý”. Nếu không,
kích chuột vào nút “Từ chối”.
 
+) Sau khi tất cả các thành viên đã hoàn tất việc xác nhận, nhóm trưởng
sẽ có quyền gửi thông tin của nhóm cho giáo viên bằng cách kích chuột vào nút
Xác nhận nhóm”.
 
Lưu ý: Đến đây, việc đăng  tham gia khóa học đã hoàn tất. Tuy nhiên,
các học sinh/nhóm cần chờ đợi giáo viên cho phép tham gia khóa học.
Nếu giáo viên cho phép, học sinh/nhóm học sinh s nhận được tt cả các
thông tin, công cụ,  để tham gia khóa học.
 
 
 
 
Dưới đây  n hình của một học sinh đã được giáo viên cho phép tham gia
khóa học/chủ đề/bài học:
 
 
33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trên màn hình này, học sinh s  các công c hiển th phía bên phải của
màn hình, bao gồm:
 
1.  t khóa học: trong đó chứa đựng  t chung v khóa học/chủ
đề/bài học cũng như tài liệu tham kho  giáo viên cung cấp, gợi ý cho cả
lớp.
 
2. Thông tin nhóm: chứa đựng thông tin chi tiết của tng thành viên
trong nhóm của mình.
 
3. Hoạt động  thông báo: học sinh s nhận được các YÊU CẦU HOẠT
ĐỘNG (LỆNH)  các thông báo chung cho cả lớp  giáo viên s đưa lên
trong suốt quá trình diễn ra khóa học/chủ đề/bài học. Học sinh/nhóm học sinh
căn cứ vào đó để tiến hành các hoạt động học tp của mình/của nhóm.
 
4. Tho luận nhóm:  th coi  một cuốn s tay của học sinh/nhóm học
sinh, trên đó  những ghi chép, tho luận, trao đổi riêng  của học sinh/nhóm
học sinh trong suốt quá trình diễn ra khóa học/chủ đề/bài học.
 
5. Trao đổi với giáo viên: các thắc mắc, câu hỏi liên quan đến khóa
học/chủ đề/bài học được học sinh gi cho giáo viên trong mục này. Đó  trao
đổi hai chiều Giáo viên với Học sinh/Nhóm học sinh. Các nhóm khác không
nhìn thy  không  quyn tham gia.
 
 
34

 
 
 
6. Sản phm  Kết quả:  nơi học sinh/nhóm học sinh gi cho giáo viên
sn phẩm, kết quả, báo cáo thu hoạch sau khi thực hiện xong khóa học/chủ
đề/bài học. Học sinh/nhóm học sinh cũng sẽ nhận được điểm chấm cho sn
phm của mình trong mục này.
 
c) Xem các yêu cầu hoạt động (lệnh) giáo viên
 
Học sinh sẽ nhận được các yêu cầu hoạt động (lệnh) của giáo viên mục
Hoạt động  Thông báo”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nếu có thắc mắc, học sinh có quyền đặt câu hỏi để trao đổi lại với giáo
viên về từng yêu cầu hoạt động. Lưu ý rằng, trong mục này các thắc mắc sẽ
được mọi học sinh tham gia khóa học/chủ đề/bài học đều có thể truy cập được.
 
d) Đặt câu hỏi, thắc mắc cho giáo viên và thảo luận cùng thầy cô
 
Để gửi câu hỏi riêng và trao đổi riêng với giáo viên, học sinh vào mục
Trao đổi với GV” và upload câu hỏi lên hệ thống. Giáo viên sẽ nhận được
câu hỏi và trao đổi riêng với từng học sinh/nhóm học sinh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Thảo luận trong nhóm
 
Các thành viên trong nhóm có thể thảo luận trực tuyến với nhau trong
mục “Thảo luận nhóm”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) Nộp sản phẩm của học sinh/nhóm học sinh
 
Sau quá trình làm việc, học sinh/nhóm học sinh hoàn thành sản phẩm của
mình. Học sinh/nhóm trưởng đại diện cho nhóm gửi sản phẩm cho giáo viên
trong mục “Sản phẩm  Kết quả”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37

 
 
 
h) Nhận thông báo điểm.
 
Cũng trong mục “Sản phẩm  Kết qu”, học sinh sẽ xem được điểm mà
thầy cô giáo chấm cho sản phẩm của mình (nhóm mình).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tin tiếp theo
 • Cơ hội “Trải nghiệm môi trường Đại học quốc tế” (17h:21 | 11/12/2014)
 • Thông báo mới
   Không có thông báo nào

  THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ
  VIẾNG NGHĨA TRANG LS QUỐC GIA TRƯỜNG SƠN
  THĂM NGÃ BA ĐỒNG LỘC